Sivuston käyttöehdot ja evästeet

Nettisivujen käytön mittaaminen on osa sivuston ylläpitoa. Tilastoevästeiden avulla keräämme tietoa siitä, miten paljon sivuja käytetään ja millaista käyttö on.

Käytämme Google Analytics -ohjelmistoa verkkopalvelun seurantaan ja samalla myös käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Googlen keräämä data on luonteeltaan anonyymia dataa. Google säilyttää kävijätietoja 38 kuukautta.

Evästeitä käytetään sujuvan käyttäjäkokemuksen luomiseen. Ne ovat tietyissä tilanteissa välttämättömiä verkkopalvelun turvallisuuden, toimivuuden ja käyttäjäystävällisyyden vuoksi.

Tietosuoja
Kalastuskolmio Oy käsittelee henkilötietoja noudattaen voimassa olevaa lainsäädäntöä ja EU:n tietosuoja-asetusta. Tietosuojasta huolehtiminen on keskeinen osa Kalastuskolmion tietojenkäsittelyn periaatteita. Näin voimme varmistaa asiakkaidemme henkilötietojen turvallisen käsittelyn. Eri palveluissamme kerätään lakisääteiset sekä asiakassuhteen ja palveluiden toteuttamiseksi tarvittavat tiedot.

Henkilötietojen rekisterinpitäjä:
Kalastuskolmio Oy, Mierolantie 4, 13721 Parola

Tietosuojaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä:
Pasi Lahtinen
Mierolantie 4, 13721 Parola

kalastuskolmio@kalastuskolmio.fi

puh. (03) 644 120

Rekisterin tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen ja tuotteiden tarjoamiseen, myyntiin ja toimittamiseen sekä laskutukseen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.
Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa, tapahtumakutsujen lähettämisessä, mielipide- ja markkinatutkimuksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaiden yhteyshenkilöistä:
asiakkaan nimi (yritys/yhteisö)
yhteyshenkilön nimi
puhelinnumero
sähköpostiosoite
yhteyshenkilön asema yrityksessä/yhteisössä
yrityksen/yhteisön osoitetiedot
Y-tunnus/rekisteritunnus
tiedot asiakkaan tilaamista palveluista/tuotteista
tiedot asiakkaalle tehdyisitä tarjouksista
yhteydenotot –> kirjatut puhelut, asiakastapaamiset, sähköpostikeskustelut
sekä muut palvelun toteuttamisessa tarvittavat tiedot.

Rekisterin tietolähteet
Pääsääntöisesti saamme rekisterin tiedot Kalastuskolmion palveluita käyttäneiltä asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta, tarjouksia pyytäneiltä tai muuten Kalastuskolmion palvelutarjontaan tutustuneilta.

Tietojen luovutukset
Kalastuskolmio ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaistoimen niin edellyttäessä. Tietoja ei myöskään luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys
Kalastuskolmion asiakasrekisteri on sähköisessä muodossa. Tietoverkko ja laitteisto, jossa rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietojen käyttöoikeuksia valvotaan tietojärjestelmän käyttöoikeusvalvonnan kautta. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, jolla he kirjautuvat verkkoon ja saavat toimenkuvansa mukaisesti määritellyt käyttöoikeudet. Tiedostojen varmuuskopiointi on systemaattista.

Tiedot rekistereissä säilytetään asiakassuhteen ajan ja sitä seuraava tilikausi. Laskutusperusteena käytettävät tiedot säilytetään kirjanpitolainsäädännön edellyttämän ajan.

Tietojen tarkastus, korjaus ja poistaminen
Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja ja tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Sinulla on oikeus pyytää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon täydentämistä tai korjaamista. Pyyntö tietojen tarkastamiseen, korjaamiseen tai poistamiseen on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava henkilökohtaisesti. Henkilö on tässä yhteydessä tunnistettava henkilökohtaisesti tai muuten luotettavalla tavalla varmistuttava henkilöllisyydestä. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.